Hvem er vi?

 

Har verken funnet opp kruttet eller internett – Men trykksaker, det kan vi

OSRM så dagens lys på midten av 80-tallet. D.v.s. dagslys så vi ikke så mye av før noen år senere. Den første tiden tilbrakte vi mye i mørkerommet. Tiden forandrer seg og vi med den. Fra å være et rent førtrykk firma, har vi i dag vår hovedtyngde på digitalproduksjon. Vi har fått flere ben å stå på de siste årene og har kompetanse innenfor grafisk design, digitalproduksjon, spiralisering og cd/dvd produksjon.

 

Oslo Sats, Repro & Montasje A/S • oslosats@oslosats.no •  401 74 473 / 400 62 527